20191007_124144


 Del af kældergulv fra Peter Lundins hus. Der ses tydelige mærker efter økse, som blev brugt til partering!!!